top of page
Home: Welcome

BENZI TRANSPORTOARE

Instructiuni de montare

Durata de viaţă a benzilor metalice depinde în foarte mare măsură de montarea lor şi de întreţinerea lor. Aceasta este valabil în special pentru benzile cu mare întindere, benzile lungi, a căror montare ar tebui executată de specialişti cu suficientă experienţă. Plasarea incorectă a benzii sau reglarea greşită a cilindrilor şi rolelor poate cauza deteriorări ireparabile ale benzii. De aceea noi putem oferi clienţilor noştri nu numai livrarea benzilor dar şi montarea lor.
Pentru clienţii care doresc să-şi monteze singuri banda, dăm câteva instrucţiuni cu privire la montarea benzii de metal (tip 100-400) a cărei parte de sprijin (partea superioară) este în acelaşi timp piesă de întindere.
 

Mai întâi verificăm direcţia cilindrilor principali şi a rolelor astfel încât axele lor să fie paralele şi perpendiculare la axa maşinii de transport.

Toate rolele de întindere trebuie eliberate cât mai mult posibil, pentru ca banda să poată fi tensionată mai târziu. Apoi se instalează trăgătorul; el începe de la cilindrul conducător pe rolele ramurii inferioare şi merge în jurul cilindrului de întoarcere, prin role sau suportul de bază al ramurii superioare, înapoi la cilindrul conducător. Cablul trebuie înfăşurat o dată sau de două ori în jurul cilindrului conducător.

Întindeţi apoi banda exact în centru, în faţa cilindrului conducător. Direcţia benzii pe ramura superioară trebuie să corespundă fig 5, drept pentru care este necesară atenţie la bucla capătului de bandă. Ramura inferioară trebuie trasă prima, ceea ce înseamnă că, pentu benzile care se termină cu buclă, capătul buclei trebuie să se afle cel mai sus.

Puneţi în capătul spiralei terminale bara cea mai subţire posibil şi prindeţi oţelul neted perforat cu sârmă de legătură. Acest oţel neted are cel puţin patru falţuri pe cealaltă parte. Treceţi sârma de oţel prin ele şi apoi fixaţi-o la trăgătorul care a fost deja instalat mai înainte. Este posibil ca spiralele sau buclele de sârmă să fie modificate în timpul transportului sau rulării şi banda să pară cumva ondulată. În cele mai multe cazuri este posibil să aliniem capetele benzii trăgând banda pe prima parte a echipamentului. Nu este permis să se întindă banda până când nu e aşezată drept, altfel ea se poate deforma permanent.

Ramura inferioară se poate acum trage folosind cilindrul conducător. Benzile mai uşoare pot fi trase manual, ceea ce, câteodată nu este numai mai rapid dar exclude de asemenea şi pericolul deteriorării.

De îndată ce începutul benzii ajunge la cilindrul de întoarcere, asiguraţi-vă că este încă exact în centru. Numai după aceea banda poate fi trasă pe ramura superioară.

Capătul (sau partea finală a) benzii se răsuceşte în jurul cilindrului conducător şi este fixat pe cadru cu sârme de legătură de aproximativ 300 mm la cel mai îndepărtat capăt al ramurii superioare.

Ambele capete ale benzii trebuie trase una peste cealaltă, în zig-zag. în cele din urmă, se fixează celălalt capăt la cadrul ehipamentului cu sârme de legătură.

Suprapunerea părţilor benzii poate fi scurtată la lungimea cerută, îndepărtând barele transversale în locurile unde se scurtează. Asiguraţi-vă că spiralele la ambele capete terminale sunt în direcţii opuse una faţă de cealaltă.

Se conectează apoi banda unind spiralele opuse prin intermediul barelor transversale. Aceste bare transversale sunt incluse în livrare. Modelul marginilor barelor transversale (margine buclă, margine sudată) trebuie să corespundă tipului de bandă.

Se pune acum banda în funcţie, la tensiune joasă şi se testează cu precizie deoarece în timpul transportului sau la montare spiralele s-ar fi putut răsuci. Aceste defecte trebuie eliminate înainte ca banda să fie întinsă conform necesarului.

Dacă toate spiralele sunt corect întinse şi toate posibilele neregularităţi sunt îndepărtate, banda poate fi în final reglată. Reglarea poate presupune scoaterea cilindrilor terminali. Se impune atenţie la direcţia de mişcare a benzii (dacă se deplasează spre dreapta se întinde mai mult partea dreaptă sau se eliberează tensiunea din partea stângă). Dacă banda merge continuu cu întindere excesivă pe o parte se poate produce elongaţia acelei părţi. Dacă echipamentul este echipat cu dispozitiv special de urmărire a întinderii pe ramura inferioară - vezi fig 7, sau role de sprijin, modificarea poate fi făcută prin rearanjarea acestor role, fără a expune banda la tensiuni mai mari.

De îndată ce banda a fost reglată după cum s-a arătat anterior, ea trebuie să funcţioneze câteva ore fără încărcătură. în acest timp întreagul echipament trebuie verificat cu multă atenţie. Schimbările de temperatură influenţează mersul benzii, de aceea este esenţial, în special în cazul benzilor pentru cuptoare, să se lase banda să funcţioneze 8 - 24 de ore la temperatura curentă înainte ca banda să fie pusă în funcţionare permanentă.

BENZI TRANSPORTOARE

InTRETINEREA BENZILOR

Benzile metalice de transport nu necesită de obicei operaţii de întreţinere deosebite, ci mai degrabă regulate care vor prelungi durata lor de funţionare. Este în special important să se cureţe materialul înţepenit şi nu numai de pe bandă dar şi din interiorul benzii precum şi tamburul conducător sau rolele de sprijin. Aceste impurităţi pot cauza deteriorarea benzii, prin influenţa negativă asupra mersului ei drept şi prin aceasta la distrugerea părţii ei constructive. Mai mult, este necesară şi întreţinerea celorlalte elemente în legătură cu banda: tamburi, suporţi, cilindri de întindere, ghidaje etc.

BENZI TRANSPORTOARE

CILINDRI TERMINALI

Benzile se pot curba numai în locurile unde barele transversale (nu spiralele) sunt uzate. Dacă benzile s-au curbat de-a lungul spiralelor (aceasta se întâmplă datorită distanţei mari dintre barele transversale, de ex. lungime mare a spiralei), materialul devine fragil după un timp şi apar rupturi pe spirale. De aceea, cilindrii terminali şi rolele care întind banda trebuie să aibă un diametru destul de mare pentru a evita curbarea constantă a spiralelor. Diametrul cilindrului conducător depinde de tipul de bandă utilizat, de suprafaţa cilindrului, de pretensionarea benzii şi de unghiul de solicitare. Pretensionarea benzii depinde de greutatea ei reală, de încărcătură şi de tipul de suport. Cel mai mic posibil diametru al cilindrului este determinat de tipul de bandă. Pentru benzi spiralate, diametrul minim al cilindrului corespunde unui multiplu de 8-10 al pasului barelor transversale; pentru încărcături şi temperaturi mari, multiplu de 20 al pasului barelor transversale.

Dacă banda patinează pe cilindru e posibil :

a) să se dilate cilindrul de conducere
b) să se îmbrace cilindrul cu un material care are un coeficient ridicat de fricţiune (cauciuc)
c) să crească unghiul de solicitare prin instalarea unei role suplimentare

Metodele mai sus menţionate pot fi evident combinate. Patinarea benzii poate fi rezolvată prin creşterea pretensionării benzii. Totuşi această metodă nu este recomandată deoarece pretensionarea afectează negativ elasticitatea benzii şi respectiv timpul de viaţă.

Dacă ambii cilindri terminali trebuie să aibă un diametru foarte mic (de exemplu în legătură cu transferarea articolelor mici de la o bandă la alta) conducerea trebuie transferată în partea de jos a benzii).
Lungimea cilindrului, dependentă de tipul de bandă folosit, este puţin mai mare decât lăţimea benzii. Asiguraţi-vă că cilindrii şi rolele sunt perfect cilindrice. Cilindrii şi rolele cilindrice, care sunt de obicei folosite pentru benzi de cauciuc, determină deformarea benzilor metalice, afectând mişcarea lor dreaptă.

Ambii cilindri, cel conducător şi cel de întoarcere, trebuie aliniaţi perfect orizontal şi axele lor trebuie să fie perpendiculare pe direcţia de mişcare a benzii. Folosirea cilindrilor cu centuri nu e recomandată deoarece în practică aceste centuri nu forţează banda să se întoarcă pe direcţia originală. Adesea capetele benzii sunt permanent deformate prin întindere sau chiar rupere.

BENZI TRANSPORTOARE

SUPORT

Alegerea suportului benzii depinde de tipul benzii, lungimea sa, de încărcare şi de tipul de produs transportat. Benzile transportoare metalice sunt foarte adesea susţinute de un suport stabil, aş anumitele şine de ghidare. Şinele pot fi fixate paralel cu axa benzii sau într-o aşanumită direcţie săgeată.Este de asemenea posibil să se echipeze acest suport cu un material care are un coeficient de fricţiune mai mic decât banda.

Un alt posibil suport pentru bandă este reprezentat de role , care sunt reglabile orizontal. Totuşi ele sunt folosite mai des pentru partea de jos a benzii. Sunt folosite pentru partea de sus a benzii numai în cazurile în care diferenţa dintre ele nu afectează calitatea produsului transportat.

BENZI TRANSPORTOARE

GHIDAREA BENZII

Modul de producere a benzilor permite, după reglarea lor corectă, mişcarea absolut dreaptă şi nu necesită ghidaje. Totuşi, în practică, mişcarea benzii este influenţată şi de alţi factori, de exemplu încărcături inegale şi schimbări de temperatură. Aceştia pot determina corectarea mersului pe margini al benzii.

Încadrarea benzii în echipament are o mare influenţă asupra timpului de viaţă al benzii şi de aceea este recomandat ca banda să aibă suficient spaţiu liber: 10-15 mm de ambele părţi ale benzii, în funcţie de tipul benzii, lăţimea şi lungimea sa.

 În timpul montării asiguraţi-vă că banda nu atinge vârfuri ascuţite ale cadrului. Asemenea părţi nu ar trebui să apară pe cât posibil, sau vor fi acoperite cu ghidaje. De aceea ghidajele laterale sunt esenţiale în multe cazuri. Tipul acestor ghidaje depinde de tipul de bandă şi pot consta în aşa-numitele lanţuri de alunecare, role verticale sau ghidaje fixe. Lanţurile de alunecare sunt mult mai avantajoase în comparaţie cu rolele verticale, putând cauza uzuri laterale. Lanţurile de alunecare şi rolele verticale trebuie (privite în direcţia mersului benzii) plasate în faţa cilindrilor principali. Dacă banda este trasă de o ramificaţie superioară, suporţii vor fi aşezaţi lângă cilindrul conducător (ramificaţia superioară) şi lângă cilindrul opus sau de întindere a ramurii inferioare. Distanţa până la axul central al cilindrului principal trebuie să fie aproximativ egală cu lăţimea benzii, cel puţin 500 mm. Dacă se preferă suport fix, vă putem recomanda să-l realizaţi de-a lungul întregii lungimi, sau cât de mult posibil, astfel încât presiunea determinată de tensiune să se poată împărţi uniform.

Tipurile de ghidaje de bandă menţionate mai sus trebuie tratate numai ca posibilităţi de prevenire a deteriorării cauzate de o puternică apropiere a benzii. Dacă banda merge tot timpul invers faţă de ghidaj, atunci reglarea sa nu este corectă şi trebuie imediat revizuită

Home: Our Products
Home: About
Home: Contact
bottom of page