top of page
Home: Welcome

BANDA TRANSPORTOARE TIP 430 şi 440

Această bandă este produsă din sârmă spiralată ca ţesătura largă pentru tipul 400 . Este produsă cu mai multe bare transversale (3 sau 4) pentru a obţine maximum de densitate al benzii. Capetele acestor bare transversale sunt încheiate prin sudare. Sârma spiralată poate are profil circular în acest caz. Banda este foarte densă şi reţine bine căldura.


Caracteristici

• mişcare dreaptă a benzii
• suprafaţa netedă a benzii facilitează transportul produselor cu suprafaţă mică de contact
• suprafaţa deschisă mică, permite transportul produselor mici
• timp de viaţă îndelungat
• densitatea ridicată a benzii permite o bună acumulare de căldură şi păstrarea ei.

Utilizări

Ca bandă de răcire şi platformă de lucru în fabricile de sticlă, ca bandă de transport pentru călire şi temperare la furnale, ca bandă de transport în industria electro-energetică, etc . 

BANDA TRANSPORTOARE TIP 500, 502

Această bandă e făcută dintr-o ţesătură într-un singur fir spiralat (fire la dreapta fire la stânga). Aceste spirale sunt interconectate de bare transversale încheiate cu sudură. Alte variante ale acestei benzi includ o bandă cu ţesătura dublu spiralată- tip 502.


Caracteristici

• potrivită pentru încărcături grele şi temperaturi ridicate
• foarte sensibilă la deplasare corectă, potrivită numai pentru viteze joase
• are tendinţa să se deplaseze lateral în direcţia răsucirii spiralate

Utilizări

Ca bandă de transport în călire şi temperare la furnale şi alte tratamente la căldură până la temperatura de 1150oC.

BANDA TRANSPORTOARE TIP 550

Această bandă e cea mai simplă ţesătură de bandă metalică. Banda este o alternanţă, la stânga şi la dreapta, a sârmelor spiralate ţesute care sunt împletite unele cu altele. Banda este terminată cu o sudură sau o curbă interioară.


Caracteristici

• preţ foarte mic
• suprafaţa mare deschisă permiţând spălarea sau uscarea produselor pe bandă
• potrivita numai pentru încărcături uşoare, dacă sunt încărcături grele, se întinde longitudinal şi se îngustează

Utilizări

Ca bandă de spălare în industria băuturilor şi îmbuteliere sau pentru transportul etichetelor, ca bandă de transport la maşinile de împachetat folie, de obicei trebuie să fie sprijinită de o altă bandă rigidă, ca o perdea metalică pentru platformele de ridicare prevenind intrarea oamenilor.

BANDA TRANSPORTOARE TIP 600

Această bandă este făcută din bare transversale care sunt împletite încrucişat în direcţia mişcării benzii, cu sârme de oţel. Barele transversale pot fi drepte sau ondulate. Barele sunt înclinate sau sudate împreună la marginea benzii.


Caracteristici

• putere relativă considerând suprafaţa deschisă mare

• suprafaţa mare deschisă poate fi folosită pentru spălare sau uscarea produselor pe banda
• uşoară
• uşor de curăţat, nu se colmatează
• trebuiesc produse lungimi exacte, nu pot fi întinse sau scurtate

Utilizări

Pentru spălare sau uscare în industria alimentară, în special pentru uscarea fructelor şi legumelor, ca bandă de deshidratare în industriile ceramice şi de zahăr,etc.

BANDA TRANSPORTOARE TIP 700

Această bandă este făcută din sârme îndoite regulat care sunt împletite unele cu altele. Sârmele sunt îndoite în ambele direcţii, orizontală şi verticală, aşa că există posibilitatea îndoirii pe margini mici de tranziţie, dar numai într-o direcţie. Dacă banda nu e corect instalată, se poate deforma permanent şi se poate strica. Sârmele la capătul benzii sunt terminate în buclă. Roţile de conducere sunt parte a livrării acestor benzi.


Caracteristici

• mişcare dreaptă a benzii

• aşezarea sigură a benzii fără alunecare
• suprafaţa mare de deschidere permite spălarea sau uscarea produselor pe bandă
• nu extrage conţinutul când este folosită cu lichide

• suprafaţa mică de contact cu produsul, unde e necesar

• uşoară
• uşor de curăţat, nu se blochează
• foarte sensibilă la pericole, cere îngrijire regulată şi întreţinere

Utilizări

Ca bandă pentru coacere sau uscare în industria alimentară şi de confecţii, în industria ciocolatei, ca bandă de transport la maşinile de împachetat folie.

BANDA TRANSPORTOARE TIP 750

Această bandă e făcută în manieră similară tipului 700 dar sârmele sunt drepte, nu îndoite. Sârmele la sfârşitul benzii sunt terminate în buclă.


Caracteristici

• mişcare dreaptă a benzii

• aşezarea sigură a benzii fără alunecare
• suprafaţa mare deschisă permite spălarea sau uscarea produselor pe bandă
• uşoară

• uşor de curăţat, nu se blochează

• potrivită numai pentru lăţimi mici, cu încărcături mari şi lăţimi mari se pot produce deformări permanente

Utilizări

Ca bandă de răcire în brutării şi industria de confecţii, ca bandă de transport în industria chimică şi inginerie, ca bandă de transport la maşinile de împachetat folie.

Home: Our Products
Home: About
Home: Contact
bottom of page