top of page
Home: Welcome

BANDA TRANSPORTOARE TIP 100

Această bandă esle produsă din ţesătură netedă de sârmă spiralată. Alternativ sârmele ţesute, la stânga şi la dreapta sunt interconectate la barele transversale. Capetele acestor bare transversale se termină într-o buclă sau sunt curbate la interiorul benzii sau sudate.


Caracteristici

• mişcare dreaptă a benzii
• suprafaţa netedă a benzii facilitează transportul produselor cu suprafaţă mică de contact
• suprafaţa deschisă rnică, permite transportul produselor mici
• timp de viaţă îndelungat
• nu sunt potrivite pentru transportul produselor care lasă bavuri şi bucăţi pe bandă, care eventual vor îmbâcsi banda şi de aceea îi scade eficienţa.

Utilizări

Această bandă de răcire în industria confecţiilor şi industria ciocolatei ,ca bandă de transport în industria chimică, ca bandă de răcire pentru produsele din cauciuc şi material plastic, pentru produse de sticlă şi turnări fierbinţi. 

BANDA TRANSPORTOARE TIP 200

Această bandă e produsă din ţesătură de sârmă spiralată circular. Alternativ, sârmele ţesute, la stânga şi la dreapta sunt interconectate pe bara transversală. Capetele acestor bare se termină fie în buclă sau sunt curbate în interiorul benzii sau sudate,


Caracteristici

• mişcare dreaptă a benzii
• finisarea specială a barelor transversale protejează împotriva slăbirii sârmelor spiralate
• suprafaţa deschisă rnică, permite transportul produselor mici
• timp de viaţă îndelungat
• nu sunt potrivite pentru transportul produselor care lasă bavuri şi bucăţi pe bandă, care eventual vor îmbâcsi banda şi de aceea îi scade eficienţa.

Utilizări

În special în brutării pentru transportul produselor în cuptoare, ca bandă de spălare pentru fructe şi legume, ca bandă de răcire în confecţii şi industria ciocolatei, ca bandă de transport în industria chimică, ca bandă de răcire pentru produse din cauciuc şi material plastic, ca bandă de transport pentru turnări fierbinţi, ca bandă de călire şi temperare în furnale.

BANDA TRANSPORTOARE TIP 300

Această bandă e produsă din sârmă spiralată în ţesătură netedă, lată. Alternativ, sârmele de ţesătură, la stânga şi la dreapta sunt interconectate prin bare transversale ondulate. Capetele acestor bare transversale se termină fie în buclă fie sunt sudate. Barele transversale ondulate menţin structura originală a benzii după ce ea este tensionată prevenind înlocuirea sârmei spiralate.


Caracteristici

• mişcare dreaptă a benzii
• suprafaţa netedă o benzii facilitează transportul produselor cu suprafaţă mică de contact
• suprafaţa mare deschisă facilitează spălarea sau uscarea produselor pe bandă
• timp de viaţă îndelungat
• nu sunt potrivite pentru transportul produselor care lasă bavuri şi bucăţi pe bandă.

Utilizări

Ca bandă de răcire în fabricile de ceramică şi sticlă, ca bandă transportoare în confecţii şi industria ciocolatei, ca bandă transportoare în industria chimică, ca bandă pentru spălare în industria băuturilor şi îmbuteliere, ca bandă de uscare în industria de procesare a lemnului.

BANDA TRANSPORTOARE TIP 400

Această bandă e produsă din sârmă spiralată ţesută circular. Alternativ, sârmele ţesute, la stânga şi la dreapta sunt interconectate cu bare transversale ondulate, perpendicular. Capetele acestor bare transversale se termină fie în buclă sau sunt sudate. Barele transversale ondulate menţin structura originală a benzii după ce ea este tensionată prevenind înlocuirea sârmelor spiralate.


Caracteristici

• mişcare dreaptă a benzii

• cel mai folosit tip de bandă
• suprafaţa mare deschisă, facilitând spălarea sau uscarea produselor pe bandă
• preţ relativ scăzut
• nu este potrivită pentru transportul produselor care lasă bavuri şi bucăţi pe bandă scăzând eficienţa prin colmatare

Utilizări

Ca bandă de răcire în fabricile de sticlă şi ceramică, ca bandă de transport în confecţii şi industria cicolatei, ca bandă de transport în industria chimică, ca bandă pentru spălare în industria băuturilor şi pentru îmbuteliere, ca bandă pentru uscare în industria de procesare a lemnului, ca bandă de transport în maşinile pentru împachetat în folie. 

BANDA TRANSPORTOARE TIP 402

Această e produsă ca o bandă tip 400 din sârmă spiralată ţesută circular. Alternativ, sârmele ţesute la stânga şi la dreapta sunt interconectate la bare transversale ondulate, perpendicular. Capetele acestor bare transversale se termină fie în buclă sau sunt sudate. Barele transversale ondulate menţin structura originală a benzii după ce ea este tensionată prevenind înlocuirea sârmelor spiralate.


Caracteristici

• mişcare dreaptă a benzii

• bandă specială pentru metalurgie
• timp de viaţă îndelungat comparabil cu al benzilor tip 400
• livrată numai într-o variantă

Utilizări

Ca bandă pentru călire în furnale

BANDA TRANSPORTOARE TIP 330 ȘI 340

Această bandă este produsă din sârmă spiralată ca ţesătura largă pentru tipul 400 .Este produsă cu mai multe bare transversale (3 sau 4) pentru a obţine maximum de densitate al benzii. Capetele acestor bare transversale sunt încheiate prin sudare. Sârma spiralată poate avea profil circular în acest caz. Banda este foarte densă şi reţine bine căldura.


Caracteristici

• mişcare dreaptă a benzii

• suprafaţa netedă a benzii facilitează transportul produselor cu suprafaţă mică de contact.
• suprafaţa mică deschisă permite transportul produselor mici
• densitatea ridicată a benzii permite o bună acumulare de căldură şi păstrarea ei

• timp de viaţă îndelungat

Utilizări

Ca bandă de răcire şi platformă de lucru în fabricile de sticlă, ca bandă de transport pentru călire şi temperare la furnale, ca bandă de transport în industria electro-energetică,etc 

Home: Our Products
Home: About
Home: Contact
bottom of page